LIBERTY Ostrava

LIBERTY Ostrava

NOVÁ ETAPA EKOLOGIZACE

Díky neustálé modernizaci a investicím do ekologizace provozů patří LIBERTY Ostrava mezi nejčistější hutě v Evropě – například jen sedm hutí v Evropě včetně LIBERTY Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci.

Nejpřísnější limity dané EU jsme splňovali již 4 roky před jejich vstoupením v platnost.

Mezi lety 2013 a 2015 proběhla rekordní vlna ekologických investic. Výsledkem toho poklesly v roce 2016 meziročně emise o 142 tun a celkové roční komínové emise prachu poklesly na čtvrtinu hodnot roku 2003 (příchod nového vlastníka) a pohybují se kolem 400 tun. Komínové emise tak poklesly na nejnižší možnou mez se stávajícími dostupnými technologiemi.

Loňský výsledek dosažených hodnot emisí pouhým 1 % množství, které bylo běžné na počátku 80. let minulého století.

V současné době připravujeme nové investiční projekty, jejichž cílem je snížení fugitivních emisí prachu. Už v minulých letech jsme snížili fugitivní emise o 400 tun a v přípravě máme do roku 2021 další projekty v hodnotě 500 milionů korun. V jejich důsledku dojde ke snížení fugitivních emisí o dalších minimálně 76 tun.

OSTRAVSKÁ HUŤ MÁ ČERSTVĚ SEDMDESÁT

Na den přesně 31. prosince to bude 70 let, kdy byla sepsáním zakládací listiny založena tehdejší Nová Huť Klementa Gottwalda, současná LIBERTY Ostrava. První vysoká pec v podniku, který se postupně začal budovat v lokalitě Ostravy – Kunčic jako součást Vítkovických železáren už od II. světové války, se zapalovala den poté, 1. ledna 1952 za účasti tehdejšího předsedy vlády Antonína Zápotockého. 

Kulaté výročí založení huti letos společnost LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, připomněla několika počiny; její zaměstnanci i s rodinami se setkali na oslavě na Slezskoostravském hradě, podnik vydal knihu s hutnickým slangem, upozornil v médiích a na svých sociálních sítích na zajímavosti ze své historie a na stopy, které zanechává i mimo svůj areál či výrobní obor, a nechal nahrát znovuobjevenou znělku, kterou pro huť složil Václav Trojan. 

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena.