POHO 2030

POHO 2030

POHO PARK – DŮL GABRIELA

Projekt usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny

KDO JSME?

Pohornickou krajinou, zkráceně POHO, nazýváme transformační program pro část území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová. Na tomto území, v minulosti silně ovlivněném těžbou uhlí jsou dnes poslední činné doly, které čeká uzavření.

Krok, který ovlivní nejen krajinný ráz, ale doslova život v celém regionu, nabízí zároveň širokou paletu možností, jak s tímto vzácným územním celkem dále naložit tak, aby z něj lidé mohli mít v budoucnu radost a užitek. Proto vznikl z podnětu Moravskoslezského kraje a aktérů zde působících transformační program POHO2030, který vychází z Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska.

Koordinátorem celého transformačního programu POHO2030 je krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID).

KONCEPCE POHORNICKÉ KRAJINY

Autorem Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska je společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID). Jejím cílem je do roku 2030 proměnit Pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Současný stav vnímáme jako výchozí bod pro rozvoj, kterým bude zpřístupnění a zatraktivnění krajiny lidem a novým nápadům. Území chceme rozvíjet v souladu s novými trendy směřujícími ke klimatické neutralitě a udržitelnosti.

Na zpracování vize přeměny Pohornické krajiny se ve spolupráci s MSID podílelo přes 30 renomovaných odborníků napříč různými obory. Výsledkem jejich několikaměsíční práce a mnoha terénních šetření je ucelený a komplexní soubor konkrétních analýz a návrhů.

SE STANE ÚZEMÍM

POHYBU

bez bariér a nebezpečí, přístupné lidem, nabízející příjemnou cestu z města za pohybem, aktivitou, poznáváním a novými zážitky. Území neustálé transformace.

CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

přitažlivé pro kreativce a inovátory z celého světa, poskytující prostor pro zkoumání a experimenty. Území aplikující pokrok a vstřícné ke sdílení informací, myšlenek a nápadů nejen za účelem rozvoje nových ekonomických aktivit.

NOVÝCH ŘEŠENÍ

podporující energeticky nenáročné bez uhlíkové technologie, chytře využívající obnovitelné zdroje. Území, které efektivně a ekologicky nakládá s vlastními zdroji a nabíjí životní energií své obyvatele.


 

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena.