Agustin Allpa Grefa

Agustin
Allpa Grefa

Se svou českou ženou skupuje hektary amazonského pralesa, aby se nedostaly do rukou nemilosrdných těžařů.

Vyrostl v deštném pralese v Ekvádoru, tenkrát ještě tradičním, dnes už pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Jeho výchova byla z pohledu Evropana nesmírně drsná, jeho příběhy nám připadají jako z jiného světa. Jako talentované dítě byl vybrán, aby kráčel ve šlépějích svých předků a stal se léčitelem. Dnes má za ženu Češku, mají dvě děti a snaží se o zachování tradic kičuánského lidu. Ve své komunitě založili školu, kde chtějí dětem nabídnout moderní vzdělání a zároveň předat přírodní moudrost stařešinů. Skrze workshopy, semináře a výměnné pobyty pomáhají i nám Evropanům vzpomenout si, jak nebýt naší planetě přítěží. 


 

Personal Stage

Život postaru - Ruku Samay

Meltingpot vám přináší úvodní díl seriálu Život postaru – v kičuánštině Ruku Samay. Tak se také jmenuje komunita, ze které pochází Agustin Allpa Grefa, pokračovatel rodové linie léčitelů kmene Kičua z Ekvádoru. Pokud jste slyšeli podcast Studio Sebevyjádření Terezy Ghose, ve kterém byl nedávno hostem, také jste nemohli odolat jeho vypravěčským schopnostem? Jeho příběh nás nadchl, a proto jsme s ním pro vás připravili celý seriál, ve kterém se ponoříme ještě hlouběji do světa kmene Kičua. Téma života postaru je velmi aktuální, obzvláště v dnešní přehlcené a zmatené době. Kmen Kičua má velmi specifický přístup ke komunitnímu životu a udržování čistých vztahů uvnitř i vně, ze kterého bychom se všichni mohli přiučit. Jak jinak začít úvodní díl, než velkým příběhem o tom, jak se indián z pralesa zamiloval do české ženy a rozhodl se s ní vzájemně propojit vědění i životní hodnoty? Co vedlo k založení spolku Život postaru a v čem je jeho záměr tak důležitý? Agustin také sdílí své první zážitky v české zemi, doteky cizí kultury i fungování s českou rodinou. Jaké pro něj bylo opustit rodný prales a vydat se do srdce Evropy? Co ho u nás nejvíce překvapilo? Vítáme vás u prvního dílu seriálu o inspiraci, vědomém životě v harmonii a návratu ke kořenům. Čím více se dozvídáme o kořenech našeho průvodce Agustina, tím více můžeme pochopit sílu tradic našich vlastních předků a jejich způsoby spojení s krásnou českou zemí.

Personal Stage

Život postaru – Ruku Samay II

Život postaru – v kičuánštině Ruku Samay. Tak se jmenuje komunita, ze které pochází Agustin Allpa Grefa, pokračovatel rodové linie léčitelů kmene Kičua z Ekvádoru. Jeho příběh nás nadchl, a proto jsme s ním pro vás připravili třídílný seriál, ve kterém se ponoříme hluboko do pralesa, do světa kmene Kičua. Tento kmen se vyznačuje velmi specifickým přístupem ke komunitnímu životu a udržování čistých vztahů uvnitř i navenek, z nějž bychom se všichni mohli lecčemus přiučit. Ve druhém díle povídání s Agustinem a jeho ženou Míšou se vydáme k samotným kořenům pralesní moudrosti, a sice do dětství. Jak kičuánské rodiny předávají cenné životní zkušenosti a dovednosti dětem a jak rozpoznávají jejich individuální vlohy? Co má učení společného se světlem? Moderátorka Tereza Ghose se dotkne i ne vždy snadného překonávání vlastních hranic a také spojení člověka s přírodou, o níž obyvatelé pralesa dávno dobře vědí, že je dokonalá taková, jaká je.

Personal Stage

Život postaru – Ruku Samay III

Život postaru – v kičuánštině Ruku Samay. Tak se jmenuje komunita, ze které pochází Agustin Allpa Grefa, pokračovatel rodové linie léčitelů kmene Kičua z Ekvádoru. Jeho příběh nás nadchl, a proto jsme s ním pro vás připravili třídílný seriál, ve kterém se ponoříme hluboko do pralesa, do světa kmene Kičua. Tento kmen se vyznačuje velmi specifickým přístupem ke komunitnímu životu a udržování čistých vztahů uvnitř i navenek, z nějž bychom se všichni mohli lecčemus přiučit. Ve třetím díle našeho pozvolného zasvěcování do pralesní moudrosti vysvětlí Agustin význam živlů utvářejících svět uvnitř i kolem nás. Jak můžeme pracovat s jedinečným živelným mixem, který jsme dostali do vínku? Dozvíme se, proč je pro Kičuánce zásadní věnovat čas poznávání a fyzickému procítění jednotlivých živlů v přírodě a jak mohou různé praktiky jejich přijímání zároveň ukázat správnou cestu k opravdovosti, podstatě člověka. Jakou roli hrají při práci s elementy vztahy k rodičům, prarodičům a sobě samým?

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz