Agustin Allpa Grefa

Agustin
Allpa Grefa

Se svou českou ženou skupuje hektary amazonského pralesa, aby se nedostaly do rukou nemilosrdných těžařů.

Vyrostl v deštném pralese v Ekvádoru, tenkrát ještě tradičním, dnes už pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Jeho výchova byla z pohledu Evropana nesmírně drsná, jeho příběhy nám připadají jako z jiného světa. Jako talentované dítě byl vybrán, aby kráčel ve šlépějích svých předků a stal se léčitelem. Dnes má za ženu Češku, mají dvě děti a snaží se o zachování tradic kičuánského lidu. Ve své komunitě založili školu, kde chtějí dětem nabídnout moderní vzdělání a zároveň předat přírodní moudrost stařešinů. Skrze workshopy, semináře a výměnné pobyty pomáhají i nám Evropanům vzpomenout si, jak nebýt naší planetě přítěží. 


 

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz