Andrej Zubov

Andrej
Zubov

Po veřejném vyjádření ke krizi na Krymu musel opustit zaměstnání. Masarykova univerzita v Brně byla jednou z institucí, které vyjádřily své stanovisko tím, že mu nabídly místo.

  

Andrej Borisovič Zubov je světoznámý ruský historik, religionista a politolog, který se mimo jiné zabývá proměnami vlády v Rusku a vysvětluje jejich specifika v širším kontextu. Je absolventem a bývalým profesorem Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě a vedoucím katedry dějin náboženství na Ruské pravoslavné univerzitě.

Během Krymské krize v roce 2014 se Andrej Zubov kriticky vyjádřil k postupu ruských vládních činitelů a oficiální zahraniční politice své země, načež byl propuštěn ze Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. Mezinárodní akademická obec se většinou postavila za něj a vyjádřila mu podporu.

Profesor Zubov je autorem několika obsáhlých a zároveň čtivých monografií, které byly přeloženy i do češtiny, a celé řady odborných článků.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz