Dhyani Maria Kovar

Dhyani Maria
Kovar

Psycholožka a Oshova žákyně učí lidi porozumět tomu, jak funguje jejich nervový i duchovní systém, aby si mohli užívat života naplno.

 

Více než 30 let se intenzivně věnuje duchovnímu a osobnímu růstu, dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi jí i jejím klientům umožňují pochopit vlastní vztah k životu a smrti. Dhyani Maria Kovar je odbornicí na metodu Somatického prožívání (SE – Somatic Experiencing), kterou pokládá za perlu západních terapií. Uplatňuje ji v individuální terapeutické práci s klientem a vyučuje ji. Somatické prožívání prohlubuje poznání, jak funguje náš nervový systém a jak ho můžeme regulovat. Klientům přináší svobodu, porozumění podstatě samotné existence a zmírňuje nutnost reagovat podmíněným způsobem.

Dhyani Maria studovala klasickou psychologii i mnohé alternativní léčebné přístupy. 
V roce 1987 potkala svého učitele, známého indického mystika Osha, a byla mu společností v posledních letech jeho života. Po Oshově smrti pokračovala v šíření jeho učení v Meditačním a terapeutickém centru v Pune v Indii a v různých zemích Evropy.
Několik let působila jako ředitelka mezinárodní internátní školy Osho Ko Hsuan School v Anglii, inspirované Oshovou vizí. Tehdy potkala zenového mistra Davida Fergusona a po své realizaci (Kensho) v roce 1999 poznala, že oddělené „já“ neexistuje. Jejím cílem je teď předávat svou zkušenost dále a poskytovat oporu lidem, kteří za sebou mají nejrůznější traumata nebo život ohrožující zkušenosti.

Personal Stage

Síla hravosti a transformace traumatu

Meltingpot vám přináší rozhovor se skvělou psychoterapeutkou, zkušenou lektorkou meditací a učitelkou metody Somatického prožívání Dhyani Marií Kovar. Tereza Ghose ji navštívila v jejím pražském domě, aby si povídaly o její podivuhodné cestě životem. Dhyani měla vždy touhu objevovat, čím nebo kým vlastně je. V 6 letech začala s bratrem experimentovat s prožitky blízkými smrti, na kterých si vytvořila návyk. Nehoda s koněm pak zapříčinila ztrátu paměti, která se naštěstí vrátila. Později odjela Dhyani do Indie, kde strávila 10 let, a z toho 3 roky v komunitě kolem velkého učitele Osha. Jaký pro ni byl život v Puně? Jak prožívala Oshovu smrt a co by mu dnes řekla, kdyby se s ním mohla potkat? Dhyani dokonce vedla v Anglii internátní školu postavenou na oshových principech. Dnes navazuje na všechny své předchozí zkušenosti a provádí workshopy zaměřené na somatické dýchání, somatické prožívání a meditační techniky. Také se můžete zúčastnit otevřených sezení, při kterých Dhyani využívá jakoukoli vhodnou metodu. Zaujalo vás to? Chcete vědět více, nebo si dokonce prožít ochutnávku její práce? V rámci naší konference se můžete těšit na online workshop, který jsme pro vás s Dhyani připravili. Slovy Osha: „Každý nechť nalezne své vlastní světlo.“

Personal Stage

Najděte svůj klid

Zkušená psychoterapeutka, učitelka meditací a metody Somatického prožívání Dhyani Maria Kovar vám přináší rozhovor, který je rozdělen na čtyři části. V první části se dozvíte, jak pracuje váš nervový systém. Druhá část bude více prožitková a Dhyani vás provede speciální meditací. Jde především o váš prožitek, právě proto vás třetí část této cesty zavede do prozkoumání vašeho dechu. V poslední části rozhovoru se s Dhyani ponoříte do jazyka smyslů a ukotvíte se ještě hlouběji ve svém těle. Přejeme vám příjemné i dobrodružné prožitky na cestě vaším vnitřním světem.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz