Dušan Katuščák

Dušan
Katuščák

Dlouholetý generální ředitel Slovenské národní knihovny v Martině. Vyučuje na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, specializuje se na bibliografii a na digitalizaci písemného kulturního dědictví a v tomto směru je vizionářem. Publikuje v odborném tisku, nejnověji vydal Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra, ENIGMA 2008.

 

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz