Grzegorz Berendt

Grzegorz
Berendt

Uznávaný historik je přesvědčen, že potrvá několik generací, než se polská společnost vyrovná s (po)válečnými křivdami.

 

Polský historik je profesorem na univerzitě v Gdaňsku, vede výzkum historie polských Židů a dalších skupin obyvatel Polska ve 20. století, se zaměřením na region Pomořanska. Je autorem přibližně 90 vědeckých a více než 30 populárně naučných publikací. Jeho současné výzkumné projekty se týkají vyhlazování Židů v Polsku a polsko-židovských vztahů během holocaustu.

V průběhu let vedl Grzegorz Berendt výzkumy v sousedním Bělorusku, na Ukrajině, v Dánsku, Finsku, Izraeli, Německu a USA. Je členem Polské historické společnosti a členem rady několika historických institucí včetně Státního muzea Auschwitz-Birkenau.

Za svůj přínos v oblasti sociálních a humanitních věd získal několik ocenění, zejména za výzkum dějin polských Židů a holocaustu.

Global Stage

Polsko a příběhy 2. světové války

Čím byla druhá světová válka pro Polsko? Rozhovor s historikem Grzegorzem Berendtem, ředitelem Muzea druhé světové války v Gdaňsku. Druhá světová válka změnila národnostní složení Polska. Jak se žilo v Polsku před a po válce? Jaké mechanizmy fungují v situaci ohrožení života?

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz