Grzegorz Nieć

Grzegorz
Nieć

Je polonista, historik a bibliofil. Učí na Ústavu informačních věd Pedagogické univerzity a Národní vzdělávací komisi v Krakově, je vizionářem. Věnuje se dějinám a současnosti knižního trhu a zkoumá četbu a čtenářství v Polsku. Publikuje v odborném tisku, nejnověji vydal Sekundární knižní trh v Polsku. Krakov, Akademická knihovna 2016.


 

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz