Kenneth Roth

Kenneth
Roth

V každém okamžiku dochází někde na světě k porušování lidských práv. Usilovat o změnu se stalo jeho životním posláním.

 

Americký právník Kenneth Roth je výkonným ředitelem Human Rights Watch, jedné z předních organizací na ochranu lidských práv, která pracuje ve více než 90 státech světa.
Jako čerstvě vystudovaný právník zjistil, že pracovních příležitostí na poli lidských práv je překvapivě málo, a tak se ochraně lidských práv začal věnovat po večerech a víkendech jako dobrovolník. Do Human Rights Watch nastoupil v roce 1987. Předtím zastával post federálního prokurátora v New Yorku a vyšetřovatele íránské kontrarozvědky ve Washingtonu DC.
Kenneth vedl celou řadu vyšetřování a vyjednávání s vládami po celém světě, podrobně napsal o mnoha případech porušování lidských práv, přičemž zvláštní pozornost věnuje otázkám mezinárodní spravedlnosti, boje proti terorismu, zahraniční politice nejsilnějších mocností a práci OSN. Na porušování lidských práv je podle něj potřeba neustále upozorňovat a nepolevit.

 

Global Stage

Lidsko-právní výzvy 21. století

Potírání lidských práv a svobod zůstává jedením z nejpalčivějších světových problémů. Přestože vraždění, mučení nebo bezdůvodné věznění obyvatel stále dominuje v zemích jako Čína, Severní Korea nebo Etiopie, lidskoprávní situace se podle mezinárodní organizace Human Rights Watch zhoršuje i v demokratickém světě, např. V USA, Maďarsku nebo Polsku. Generální ředitel HRW Kenneth Roth hovořil o současné globální lidskoprávní situaci s Tomášem Etzlerem.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz