Martin Rybar

Martin
Rybar

Martin působí jako výzkumník v projektu Marie Skłodowska-Curie na Univerzitě Karlově, kde získal i doktorát. Jako postdoktorand pracoval na University of Illinois a na Columbia University v New Yorku. Je členem skupiny těžkých iontů na experimentu ATLAS v laboratoři CERN, kde studuje extrémní stavy hmoty a snaží se pochopit náš vesmír na té nejelementárnější úrovni. Rád popularizuje vědu – organizoval letní školu astronomie, přednáší na středních školách a institucích, kde se snaží pokrýt různá témata z fyziky a astronomie s důrazem na částicovou a jadernou fyziku. Je také spoluzakladatelem projektu Science to Go.

Global Stage

Fyzika nejen pro laiky

Pokud chceme získat mladé lidi pro vědu, měli bychom o ní více mluvit. Podle polského fyzika Tomasze Rożka, který se proslavil jako autor vědecky popularizačních knih, bychom měli začít už ve školce. Jak se dá psát pro děti a jejich rodiče, aniž by se autor zpronevěřil seriózní vědecké práci? A jak se na to dívají jeho kolegové? Má věda své místo i na TikToku? Světem vědy a úskalími její popularizace provází český fyzik Martin Rybář.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz