Michaela Dombrovská

Michaela
Dombrovská

Vedoucí oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě. Dlouhodobě se věnuje informačnímu vzdělávání a informačním politikám. Je autorkou či spoluautorkou řady popularizačních knih, nejnověji se podílela na publikaci Informační detox. Praha, Grada 2020. 

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz