Miroslav Bárta

Miroslav
Bárta

Zná všechny naše vzestupy a pády od starověku až dodnes. Proto předpokládá, že ani naše civilizace tady nebude navěky.

 

S lehkou nadsázkou lze říci, že řadu poznatků, s nimiž přichází dnešní věda, nevidí poprvé. Často totiž objevujeme něco, co už objevily civilizace před námi. Snad nejznámější český archeolog a egyptolog Miroslav Bárta je dlouholetým ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vede české výzkumy v Egyptě a Súdánu, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tisíciletí před Kristem. Za svou vědeckou činnost získal řadu prestižních mezinárodních cen (Alexander von Humboldt, Fulbrightovo stipendium, cena nadace Michela Schiff Giorgini), přednášel na mnoha univerzitách v Evropě i v zámoří.

Mediální pozornost si Miroslav Bárta získal především proto, že se ve svém výzkumu nesoustředí jen na doby dávno minulé. Dlouhodobě se zabývá mezioborovým studiem fenoménu kolapsů, vzestupy a pády komplexních civilizací, což je jedno z významných témat jeho publikací. Jeho nejnovější kniha, která vyšla letos v létě a nese název Sedm zákonů, nahlíží dnešní svět jako součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace – tedy i my.

Global Stage

Vzestup a pád civilizací

Světoznámý český egyptolog a archeolog přibližuje a rozvíjí témata své fascinující knihy Sedm zákonů. Zabývá se otázkami, které souvisí s tím, jak různé společnosti a civilizace bez rozdílu stáří nebo složitosti vznikají, dosahují vrcholu a upadají nebo kolabují. Vyvrací pocit, že úžasné úspěchy naší vědy, techniky, a technologií, které okolo sebe vidíme, představují něco, co tady bude na věky. Připomíná proto Hérakleitův zákon, říkající, že to, co přivede civilizaci na vrchol, je přesně to, co obvykle způsobí její pád nebo krizi. Zdůrazňuje význam Gutenberga a jeho inovaci knihtisku, vedoucí k tomu, že informace začaly být sdíleny v mnohem větší míře, mnohem rychleji a na mnohem delší vzdálenost. A varuje před regulací nefungujících systémů, protože to je cesta do pekel.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz