Miroslav Singer

Miroslav
Singer

Patří mezi naše nejvýznamnější ekonomy. Mezi lety 2005 a 2010 byl viceguvernérem a následujících 6 let guvernérem České národní banky. V roce 2017 změnil působiště a stal se hlavním ekonomem holdingu Generali pro region Rakouska, střední a východní Evropy a Ruska. V tomtéž roce vydal osobitou knihu s názvem Jak shodit kila a oslabit korunu.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru Matematické metody v ekonomii, doktorské studium absolvoval na University of Pittsburgh, kde získal titul Ph.D. Před jmenováním do bankovní rady České národní banky v roce 2001 zastával vedoucí funkce ve skupině Expandia a PricewaterhouseCoopers. Působí v dozorčích radách bank, přednáší na VŠE. Kromě jiných prestižních ocenění získal Miroslav Singer od měsíčníku The Banker ocenění Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2014. 


 

Global Stage

Páchá Evropa ekonomickou sebevraždu?

Diskuze šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše s ekonomem a bývalým guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz