Pavel Drozd

Pavel
Drozd

Evoluční ekologie hmyzu a evoluce pohlavního rozmnožování představuje jeden z hlavních směrů Pavlova výzkumu. Pavel aktuálně působí také jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost na Ostravské univerzitě, člen Vědecké rady Ostravské univerzity, České společnosti pro ekologii nebo České statistické společnosti.
 

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz