Richard Papík

Richard
Papík

Garant studijního programu Knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, kde vyučuje. V oboru je vizionářem. Dále vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rešeršní strategie, zaměřuje se na rešeršní strategie ve vědě a výzkumu, publikuje v odborném tisku. Nejnověji vydal Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha, Velryba 2011.

Personal Stage

Budoucnost knihy

„Data“, která se přesunula z klasických forem médií do neviditelně viditelného světa digitálních médií, ovlivňují výrazně i knihovny a knihovnictví. Přesunuli jsme se jako lidé spolu s knihovnami doslova do doby datové. Člověk je tvor sociální a nepřijme knihovny jen jako svět digitální a datový, ale bude se v něm chtít cítit dobře i jinak, nacházet tam klidné zamyšlení i mezilidskou komunikaci, stejně jako jistou uvolněnost a pohodu. Uvolněnost a pohodu prostřídat se soustředěností pro poučení i studium. (Richard Papík) Z diskuse vyplynou možné scénáře budoucnosti knihoven. Panelisté se zaměří na tři klíčová témata, která rezonují ve světě knihoven: komunitní role knihoven, smart libraries/chytré knihovny a světové trendy v knihovnictví. Témata budou diskutována šířeji na únorové mezinárodní knihovnické konferenci Kniha ve 21. století 2022 (15. ročník).

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz