Richard Papík

Richard
Papík

Garant studijního programu Knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, kde vyučuje. V oboru je vizionářem. Dále vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rešeršní strategie, zaměřuje se na rešeršní strategie ve vědě a výzkumu, publikuje v odborném tisku. Nejnověji vydal Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha, Velryba 2011.

© 2021 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz