Tomáš Sedláček

Tomáš
Sedláček

Bylo mu teprve 24 let, když se stal poradcem prezidenta. Charismatický ekonom a filozof byl zařazen mezi 100 nejvlivnějších globálních myslitelů.

 

Tomáš Sedláček je jedním z našich nejznámějších ekonomů, který sleduje a komentuje společenské fenomény v širším měřítku, píše, vzdělává (se), vystupuje v médiích a iniciuje debaty o praktických modelech ke zlepšení různých společenských oblastí.

Část svých školních let strávil Tomáš v zahraničí. Během stipendijního programu na Yale University jej Yale Economic Review zařadil mezi pět „hot young minds“ ekonomie. Po studiích působil jako ekonomický poradce tehdejšího prezidenta Václava Havla. Později se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), poradního orgánu českého premiéra.

Dnes je Tomáš Sedláček hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na University of New York in Prague. Je členem programového výboru nového ekonomického myšlení Světového ekonomického fóra, které se schází v Davosu. Už 10 let patří mezi členy správní rady Nadačního fondu proti korupci. Jako vyhledávaný a oblíbený komentátor a zábavný řečník cestuje po celém světě, aby debatoval o naléhavých otázkách dnešní ekonomiky a nahlížel skrze ně do mytologické minulosti, filozofie a víry, které rád kombinuje s dalšími obory. Je autorem knihy Ekonomie dobra a zla, za niž v roce 2012 získal Německou cenu za ekonomickou knihu.

Global Stage

VOICES: Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček je mezinárodně uznávaný ekonom a vysokoškolský pedagog, člen Národní ekonomické rady vlády. Dříve pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla. Založil Ekonomický klub, je členem programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních či dozorčích rad mnoha dalších neziskových organizací. V současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a hostuje na dalších univerzitách. Ve svých článcích, mediálních vystoupeních i knihách dokáže poutavě, čtivě, a přitom navýsost erudovaně podat ekonomická témata a zaujmout široké publikum.

Global Stage

Zásadní věci nejsou vidět

Většina lidí vlastně neví, co jsou peníze. Nástroj zla, základní pilíř dnešní společnosti, nebo snad obojí? O světě rozhodují částky, které nikdy nikdo neviděl. Podobně je to s dalšími neviditelnými věcmi, které zcela zásadním způsobem určují náš život – právo, demokracie, vztahy či informace. Co se stane, až i my přestaneme existovat fyzicky a naše digitální duše opustí tuto planetu? Budeme konečně spokojení?

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz