Vojtěch Novotný

Vojtěch
Novotný

Vědec, učitel, manažer a lingvista v jedné osobě pracuje už 25 let z pláže v Tichomoří.

 

Když se jako mladý tropický ekolog dověděl o výzkumném projektu na Nové Guineji, netušil, že se ostrov v Pacifiku stane jeho hlavním působištěm a druhým domovem.

Profesor Vojtěch Novotný působí v Biologickém centru Akademie věd ČR a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už pětadvacet let vede terénní výzkumnou stanici The New Guinea Binatang Research Center na Papui–Nové Guineji, zkoumá přírodní diverzitu, vede studenty, doktorandy i zaměstnance a sám se vedle biologické diverzity ostrova čím dál více zabývá diverzitou etnickou a způsoby ochrany mizejících domorodých kultur. Jeho poslední práce se týká kulturní rozmanitosti novoguinejských jazyků. Je také autorem sbírky esejů s názvem Papuánské (polo)pravdy.

Global Stage

Jak zachránit mizející kulturu i džungli

Nová Guinea je rájem pro badatele. Tamní tropické pralesy jsou domovem vůbec nejrozmanitější zvířecí populace na světě. Žije tam 5% všech živočišných druhů. Ještě větší je na ostrově rozmanitost kulturní. Tento tichomořský Babylón totiž hovoří zhruba 850 jazyky. Před pětadvaceti lety k nim přibyla i čeština, když biolog a tropický ekolog Vojtěch Novotný založil na pláži Papuy-Nové Guineje výzkumnou stanici, kterou vede dodnes. Jak se během života proměňuje vědecká práce a jak se biolog může stát lingvistou? Nejen tyto otázky klade svému kolegovi ekolog Pavel Drozd z opačného konce světa, z půdy Ostravské univerzity.

© 2022 Colour Production, spol. s r.o. – Všechna práva vyhrazena. – designed by mchlzch.cz